Fascynuje nas kobieca strona świata
 
TERPA Sp. z o. o. Sp. k.
NIP 9462658276
ul. Pogodna 34
20-333 Lublin
tel. 501 018 138
gabinety@terpa.eu
Pon. - Pt. 8.00 - 20.00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Szkolenia

Indywidualne szkolenie specjalistyczne

Temat szkolenia – Ginekologa ambulatoryjna: praca z pacjentami z bólem i chorobami sromu 

Indywidualne warsztaty skierowane są do specjalistów oraz rezydentów ginekologii i położnictwa w zakresie pracy w gabinecie prywatnym (poza umową z NFZ).

Uczestnik towarzyszy specjaliście podczas trzech dni pracy w gabinecie. Szkolenie obejmuje wiedzę teoretycznąpraktyczną i wskazówki organizacyjne.

Warsztaty podzielone są na dwa warianty:

I. Indywidualne szkolenia dla lekarza (spec. ginekologii lub rezydenta ginekologii i położnictwa

II. Indywidualne szkolenie lekarza oraz pielęgniarki/asystentki w tym samym czasie

dr wulwo strona

I. Indywidualne szkolenie dla lekarza – szkolenia skierowane jest do specjalistów i rezydentów ginekologii i położnictwa

I.

Program szkolenia:

 

 

 • Rozwiązania organizacyjne pracy w gabinecie: czas lekarza jest najcenniejszy. Różne aspekty pracy w zespole.

 

 

 

 • Profesjonalna wiedza jest warunkiem sine qua non. Co jeszcze jest niezbędne, żeby pacjenci nam ufali?

 

 

 

 • Pokazanie spektrum przypadków z uwzględnieniem pacjentek z bólem i chorobami sromu. Dyskusja merytoryczna z uzasadnieniem postępowania.

 

 

 

 • Podejmowanie decyzji terapeutycznych zgodnych z EBM. Medycyna to sztuka czy rzemiosło?

 

 

 

 • Zabiegi ambulatoryjne (zasady przeprowadzenia zabiegu, unikanie powikłań, zgody, dokumentacja medyczna).

 

 

 

 • Medycyna przyszłości. Jakie kierunki warto rozwijać?

 

 

 

 • Unikanie błędów i ciągły rozwój. Najpierw trzeba płonąć, potem się nie wypalić.

 

Korzyści z udziału: 

Nabycie i uporządkowanie wizji, wiedzy i organizacji pracy w prywatnym gabinecie ginekologicznym.

Miejsce: 

Gabinety i Ośrodek Terpa w Lublinie

Zapewniamy:

Intensywny czas spędzony z dr n. med. Ewą Baszak-Radomańską w gabinecie ginekologicznym (poniedziałek i wtorek w godz. 8-20 oraz we środę 8-16, z przerwami na posiłki i dyskusje).

– 3 noclegi (ndz./pon./wt./śr.) w Ośrodku Terpa (obok Gabinetów Terpa),

– wyżywienie: 3 posiłki dziennie (catering),

– materiały szkoleniowe.

Cena: 

5100 zł (z noclegami i wyżywieniem)

1

II. Indywidualne szkolenie dla lekarza i/lub asystentki szkolenia skierowane jest do specjalistów i rezydentów ginekologii i położnictwa

II. 

Program szkolenia:

 

 • Organizacja pracy pielęgniarki / położnej w gabinecie ginekologiczno- położniczym; efektywny czas pracy.

 

 

 

 • Połączenie sił to początek, wspólna praca to sukces” H.F. – komunikacja w zespole terapeutycznym.

 

 

 

 • Rejestracja pacjenta. Komunikacja z pacjentem. Monolog to nie dialog.

 

 

 

 • Aspekty prawne w pracy pielęgniarki / położnej. Realizacja zleceń lekarskich. Wymagane dokumenty. Regulamin organizacyjny. Odpady medyczne. Zasady sanepid.

 

 

 

 • Ochrona danych osobowych i tajemnica zawodowa czyli „panią z cukrzycą zapraszam…

 

 

 

 • Zabiegi ambulatoryjne w ginekologii i położnictwie- rola pielęgniarki /położnej.

 

 

 

 • E jak: elektroniczna dokumentacja medyczna; e-recepty, e – zwolnienia

 

 

 

 • Pacjentka z przewlekłym  bólem urogenitalnym – pielęgniarka /położna jako główne ogniwo zespołu terapeutycznego.

 

 

 

 • Jak rozwinąć swój potencjał, zachować równowagę i nie wypalić się ?

 

 

Korzyści z udziału: 

Nabycie i uporządkowanie wizji, wiedzy i organizacji pracy w prywatnym gabinecie ginekologicznym.

Miejsce: 

Gabinety i Ośrodek Terpa w Lublinie

Zapewniamy:

Intensywny czas spędzony z dr n. med. Ewą Baszak-Radomańską w gabinecie ginekologicznym oraz asystentą (poniedziałek i wtorek w godz. 8-20 oraz we środę 8-16, z przerwami na posiłki i dyskusje).

– 3 noclegi (ndz./pon./wt./śr.) w Ośrodku Terpa (obok Gabinetów Terpa),

– wyżywienie: 3 posiłki dziennie (catering),

– materiały szkoleniowe.

Cena: 

7100 zł (dla lekarza i pielęgniarki)

2000 zł (wyłącznie dla pielęgniarki)

Cena obejmuje noclegi w pokojach jednoosobowych z wyżywieniem.

Grupowe szkolenie specjalistyczne

Temat szkolenia – Wulwodynia – terapia zespołowa

Grupowe  warsztaty skierowane są do zespołów terapeutycznych: fizjoterapeuta oraz psycholog

Uczestnicy  biorą udział w  dwudniowym szkoleniu specjalistycznym.

Untitled design (98)
Szkolenie prowadzone jest przez zespół specjalistów, którzy od 10 lat pracują z pacjentkami z bólem. 
Dzień I - Szkolenie dla zespołów terapeutycznych

Program szkolenia:

 

– Pionierzy w terapii: leczenie zespołowe.
– Wstęp do anatomii dna miednicy. Ból: rodzaje, czynniki ryzyka. Wulwodynia: występowanie, definicje, różnicowanie, diagnostyka.
– Choroby współistniejące z wulwodynią: objawy dyzuryczne, nietrzymanie moczu, zespół bolesnegopęcherza (BPS), żylaki odbytu, szczelina odbytu, zespół jelita drażliwego (IBS). PFMD/hypertonic state i PFMD
/hypotonic state.
– Postępowanie w wulwodynii: co lekarz może zrobić? Wykluczenie “red flags” czyli sygnałów zagrożenia u pacjentek z wulwodynią, stwardnienie rozsiane,
odczynowe zapalenie stawów.
– Ból związany ze współżyciem seksualnym: dyspareunia i pochwica. Dilatatory. Sytuacje szczególne: wulwodynia po zabiegach operacyjnych, po porodzie, wulwodynia u dzieci.
– Centralna sensytyzacja u pacjenta z bólem przewlekłym.
– Aspekty prawne, zgody na terapie, powikłania
– Wielowymiarowy aspekt fizjoterapii w dysfunkcjach
– Wpływ stresu na funkcjonowanie pacjentek z bólem, wieloaspektowe podejście do terapii bólu, możliwości terapii psychologicznej.

Warunki uczestnictwa fizjoterapeuty w warsztatach:
– 3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty
– 1 rok pracy technikami powięziowymi (mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, techniki aktywnego rozluźniania, FDM, terapia pkt. spustowych, techniki nasłuchu),
– doświadczenie w pracy z bólem urogenitalnym

Warunki uczestnictwa psychologa w warsztatach:
– tytuł magistra psychologii
– min. 2 lata doświadczenia w pracy w zawodzie z osobami dorosłymi,
– rozpoczęte szkolenie z psychoterapii.

 

Czas trwania

8.00 – 17.30

Dzień II - Szkolenie dla fizjoterapeutów

Program szkolenia:

– Diagnostyka PFMD/hypertonic state u pacjentek z bólem: projekt Integrated Pain Mapping and Assesment Protocol (skrócona wersja: sIMAP) wg M.Jantosa. Praca z pacjentką (na żywo).

– Badanie powierzchniowego napięcia mięśni (sEMG). Biofeedback w terapii wulwodynii.  Praca z pacjentką (na żywo).

– Terapia miednicy u pacjentki z wulwodynią i PFMD / hypertonic state.  Terapie interwencyjne w bólu sromu: po zabiegach w zakresie miednicy – ból sromu, ból odbytu, w dyspareunii po porodzie. Praca z pacjentką (na żywo).

– Metody uzupełniające w dysfunkcji dna miednicy: piłka, dilatatory – opis; biofeedback, magnetoledoterapia, laser niskoenergetyczny,  Praca z pacjentką (na żywo).

– Anatomia i fizjologia systemu powięziowego, powiązania powięziowe dna miednicy, przykłady kliniczne.

– Fizjoterapeutyczny wywiad ginekologiczny i wykorzystanie zebranych informacji do postawienia hipotezy terapeutycznej. Przykłady kliniczne.

– Strategie leczenia fizjoterapeutycznego.

– Terapia zachowawcza pacjentki z nietrzymaniem moczu i zaburzeniami statyki (POP): biofeedback, pessaroterapia.

– Profilaktyka uszkodzenia mięśni dna miednicy w czasie porodu. Postępowanie w czasie ciąży.

– Zakończenie kursu, ankieta i rozdanie certyfikatów.

Zdobyte umiejętności: 

 • rozpoznanie dysfunkcji mięśni dna miednicy,
 • ustalenie hipotez terapeutycznych i celu terapii,
 • ustalenie kluczowych miejsc zaburzeń mięśniowo-powięziowych,
 • prowadzenie zintegrowanej terapii w oparciu o hipotezę terapeutyczną,
 • znajomość anatomicznych powiązań i łańcuchów przyczynowo-skutkowych,
 • umiejętność określenia znaczenia i roli przebytych urazów i dolegliwości,
 • zebranie prawidłowego wywiadu.

Warunki uczestnictwa fizjoterapeuty w warsztatach:
– 3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty
– 1 rok pracy technikami powięziowymi (mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, techniki aktywnego rozluźniania, FDM, terapia pkt. spustowych, techniki nasłuchu),
– doświadczenie w pracy z bólem urogenitalnym

 

Czas trwania:

8.00 – 18.30

Dzień II - Szkolenie dla psychologów

Program szkolenia:

Wywiad i ustalenie celów w pracy z pacjentką doświadczającą bólu urogenitalnego:
a) pacjentka z bólem
b) pacjentka z bólem i z trudnościami psychicznymi

 • Ocena stanu psychicznego i funkcjonowania pacjentki w kontekście przewlekłych, nawracających i dolegliwości bólowych.
 • Sposoby radzenia sobie, relacja z partnerem, reakcje partnera.
 • Ocena obecnych trudności – poziomu stresu PSS – 10 i lęku STAI czasem – skala depresji Becka, diagnoza lęku uogólnionego GAD.
 • Sytuacje generujące przewlekłe napięcie psychiczne
 • Ocena potrzeby podjęcia psychoterapii.
 • Utrwalone schematy, tendencje i założenia utrudniające konstruktywne radzenie sobie.
 • Znane pacjentce sposoby radzenia sobie ze stresem – omówienie. Ustalenie celów spotkań z pacjentką/parą z bólem.

Wpływ stresu na funkcjonowanie pacjentek:

 • Wpływ stresu na nasilenie wulwodynii.
 • Wpływ dolegliwości somatycznych na stan psychiczny.
 • Lęk przed współżyciem indukowany doświadczeniami bólu. Mechanizm błędnego koła napięcia. Cechy i sposoby funkcjonowania pacjentek z wulwodynią, mechanizmy myślenia.

Zaburzenia pożądania u pacjentek z bólem:

 • Teoria reakcji seksualnej u kobiety. Terapia wg. Dawida Snarcha.

Możliwości redukcji napięcia psychicznego i redukcja bólu:

 • Trening autogenny, trening progresywny, oddech relaksacyjny.
  EEG-biofeedback.
 • Prezentacja i omówienie narzędzia do monitorowania postępów terapii.
 • Metody stosowane u pacjentek z bólem: tDCS, opis metody,
 • Wykorzystanie metod neuroplastyczności mózgu u pacjentów z bólem przewlekłym.

Spotkanie z parą:

 • Rola partnera w terapii redukcji. Tematy do wspólnej pracy z partnerami.

Zakończenie kursu, ankieta i rozdanie certyfikatów.

Warunki uczestnictwa psychologa w warsztatach:
– tytuł magistra psychologii
– min. 2 lata doświadczenia w pracy w zawodzie z osobami dorosłymi,
– rozpoczęte szkolenie z psychoterapii.

Czas trwania:

8.00 – 17.45

Informacje organizacyjne
logo infarma certyfikat

Miejsce: 

Gabinety i Ośrodek Terpa w Lublinie

Zapewniamy:

– możliwość indywidualnych konsultacji/dyskusji,

– przerwy kawowe oraz lunch (catering),

– materiały szkoleniowe.

Ilość miejsc:

W warsztatach może wziąć udział pięć zespołów terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są w 10 osobowych grupach.

Cena:

3400,00 zł (cena dotyczy warsztatu dwudniowego dla 1 os.)

Termin:

27-28.03.2020 r.

brak wolnych miejsc

kolejne terminy zostaną podane wkrótce

Zgłoszenia:

osrodek@terpa.eu

Pytania i informacje szczegółowe dotyczące organizacji szkolenia::
Patrycja Manowska
tel. 512-296-683

Program warsztatów do pobrania:
Program warsztatów

logo LUH

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu LubHotel, który znajduje się 500 m od Ośrodka Terpa (na własny koszt).

Co najcenniejszego w medycynie mentor może przekazać swojemu uczniowi?

Uczyć trzeba wiarygodnie, a nie ma lepszej metody niż pokazanie własnego przykładu relacji z pacjentami. Najważniejsze, by młody lekarz mógł bezpośrednio przyjrzeć się pracy mentora, zobaczyć go w kontakcie z pacjentem, prowadzeniu rozmów, przeżywaniu niepowodzeń terapeutycznych. I nauczyć się dzięki temu myślenia klinicznego. Możliwości, jakie dają nam współczesna medycyna i technologie, to jedno. Ale kluczowe jest skupienie się lekarza na tym, jak najlepiej pomóc pacjentowi. To myślenie nad każdym przypadkiem, rozważenie dróg postępowania jest niezbędne dla sukcesu w leczeniu 

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz

w wywiadzie dla Gazety Wyborczej 

Untitled design (44)
Kryzys w medycynie nie polega na braku pieniędzy tylko na braku mentorów..

dr n. med. Ewa Baszak Radomańska

W Terpie jesteśmy z pacjentkami od ponad 10 lat, oferując najwyższy standard opieki w zakresie ambulatoryjnej ginekologii i położnictwa. Razem z  zespołem specjalistów, wypracowaliśmy sposób postępowania, który pozwala nam w sposób holistyczny angażować się w całościowy proces leczenia.

certyfikat infarmaZgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Newslettera Terpa Sp. z o. o. Sp. k. oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204).

Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego otrzymanego od nas e-maila lub kontaktując się z nami pod adresem osrodek@terpa.eu. Będziemy traktować Twoje informacje z szacunkiem. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności, odwiedź naszą stronę internetową. Klikając poniżej, zgadzasz się, że możemy przetwarzać twoje informacje zgodnie z tymi warunkami.