TERPA Sp. z o. o. Sp. k.
NIP 9462658276
ul. Pogodna 34
20-333 Lublin
tel. 501 018 138
gabinety@terpa.eu
Pon. - Pt. 8.00 - 20.00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

J. ROLIŃSKI

Immunolog, autor i współautor 469 publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF=288,205 wg J. Citation Raport i 512 doniesień zjazdowych. Łączna suma cytacji wg Web of Knowledge 1430 (bez autocytacji, indeks Hirscha=19). Łączna punktacja PW+PK wg. zasad KBN + MNiSW 3890. W czasopismach o zasięgu międzynarodowym indeksowanych w bazie PubMed opublikował 175 prac.

Wyniki swoich badan prezentował na ponad 120 kongresach i sympozjach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Występował jako invited speaker, a także prowadził sesje na kongresach międzynarodowych. Od 1999 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie immunologii klinicznej na obszarze województwa lubelskiego. Od 2014 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. W 2007 roku został powołany przez Minister Zdrowia na Członka Zespołu Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Zdrowotnych w dziedzinie immunologii klinicznej. W 2007 roku został powołany na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie immunologii klinicznej. Od 2011 roku jest Członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN. Od 2012 roku uczestniczy w pracach Zespołu Ekspertów Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Jest promotorem 30 zakończonych rozpraw doktorskich i 4 wszczętych przewodów doktorskich, 20 obronionych prac magisterskich. Był recenzentem 15 rozpraw habilitacyjnych, 6 dorobku na tytuł profesora, 38 prac doktorskich, 26 prac magisterskich, 30 projektów badawczych KBN. W ostatnich 5 latach współorganizatorem 11 sympozjów o zasięgu ogólnopolskim z udziałem gości zagranicznych. Wraz z zespołem siedmiokrotnie otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe.

Rejestracja wizyt:

501 018 138 

81 44 272 72

Terminy wizyt:

Środa: 15.00 – 20.00

Koszt wizyty:

Porada immunologiczna

pierwsza wizyta – 290 zł

kolejna wizyta – 190 zł

konsultacja online (pierwsza) – 200 zł

konsultacja online (kolejna) – 150 zł

Gabinety Terpa:

ul. Pogodna 34

20-533 Lublin

1981-1983 r. – Studia Doktoranckie w Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej w Lublinie

1982-1989 r. – Asystent w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Lublinie

1989-1996 r. – Adiunkt w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Lublinie

1996-1999 r. –  Adiunkt w Zakładzie Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie p.o. Kierownika

2003-2007 r. – Profesor nadzwyczajny w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie

2006 r. – nadal Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2010 r.  – kierownik Poradni Immunologicznej oraz Oddziału Immunologii Klinicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w  Lublinie

1999 r. – nadal Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat, z zaznaczeniem publikacji opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (aktualny „impact factor” i liczba cytowań poszczególnych publikacji)

1: Hus I, Podhorecka M, Bojarska-Junak A, Roliński J, Schmitt M, Sieklucka M, Wasik-Szczepanek E, Dmoszyńska A. The clinical significance of ZAP-70 and CD38 expression in B-cell chronic lymphocytic leukaemia. Ann Oncol. 2006;17(4):683-90 IF=5.179; liczba cytowań 28

2: Hus I, Roliński J, Tabarkiewicz J, Wojas K, Bojarska-Junak A, Greiner J, Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Schmitt M. Allogeneic dendritic cells pulsed with tumor lysates or apoptotic bodies as immunotherapy for patients with early-stage B-cell chronic lymphocytic leukemia. Leukemia. 2005;19(9):1621-7. IF=6,612; liczba cytowań 55

3: Giannopoulos K, Li L, Bojarska-Junak A, Rolinski J, Dmoszynska A, Hus I, Greiner J, Renner C, Döhner H, Schmitt M. Expression of RHAMM/CD168 and other tumor-associated antigens in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Int J Oncol. 2006;29 (1):95-103. IF=2,556; Liczba cytowań 24

4: Kieszko R, Krawczyk P, Chocholska S, Bojarska-Junak A, Jankowska O, Król A, Roliński J, Milanowski J. Tumor necrosis factor receptors (TNFRs) on T lymphocytes and soluble TNFRs in different clinical courses of sarcoidosis. Respir Med. 2007;101(3):645-54. IF= 1,663; Liczba cytowań 10

5: Li L, Giannopoulos K, Reinhardt P, Tabarkiewicz J, Schmitt A, Greiner J, Rolinski J, Hus I, Dmoszynska A, Wiesneth M, Schmitt M. Immunotherapy for patients with acute myeloid leukemia using autologous dendritic cells generated from leukemic blasts. Int J Oncol. 2006; 28(4):855-61. IF=2,556; liczba cytowań 35

6: Darmochwal-Kolarz D, Saito S, Rolinski J, Tabarkiewicz J, Kolarz B, Leszczynska-Gorzelak B, Oleszczuk J. Activated T lymphocytes in pre-eclampsia. Am J Reprod Immunol. 2007; 58(1):39-45.IF=2,130; liczba cytowań 15

7: Sasaki Y, Darmochwal-Kolarz D, Suzuki D, Sakai M, Ito M, Shima T, Shiozaki A, Rolinski J, Saito S. Proportion of peripheral blood and decidual CD4(+) CD25(bright) regulatory T cells in pre-eclampsia. Clin Exp Immunol. 2007;149(1):139-45.  IF=2,599;  liczba cytowań – 43

8: Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Bojarska-Junak A, Schmitt M, Roliński J. Expression of HLA-G in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). Folia Histochem Cytobiol. 2008; 46(4):457-60. IF=1,213;  Liczba cytowań 4

9: Pietrzak AT, Zalewska A, Chodorowska G, Krasowska D, Michalak-Stoma A, Nockowski P, Osemlak P, Paszkowski T, Roliński JM. Cytokines and anticytokines in psoriasis. Clin Chim Acta. 2008;394 (1-2):7-21. IF=2,960; liczba cytowań 30

10: Hus I, Schmitt M, Tabarkiewicz J, Radej S, Wojas K, Bojarska-Junak A, Schmitt A, Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Roliński J. Vaccination of B-CLL patients with autologous dendritic cells can change the frequency of leukemia antigen-specific CD8+ T cells as well as CD4+CD25+FoxP3+ regulatory T cells toward an antileukemia response. Leukemia. 2008; 22(5): 1007-17. IF- 6,924, liczba cytowań – 18