Fascynuje nas kobieca strona świata
 
TERPA Sp. z o. o. Sp. k.
NIP 9462658276
ul. Pogodna 34
20-333 Lublin
tel. 501 018 138
gabinety@www.terpa.eu
Pon. - Pt. 8.00 - 20.00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dr n. med. Agnieszka Mazurkiewicz

DSC_3227

Psychoterapeuta, Psycholog

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Terapeutka EEG biofeedback i tDCS. Obecnie realizuje szkolenie z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne poddając swoją pracę regularnej superwizji.

W Ośrodku Terpa prowadzi terapię pacjentek z przewlekłym bólem urogenitalnym (wulwodynią), konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych i terapię par.

Agnieszka Mazurkiewicz – ZnanyLekarz.pl

Terminy wizyt:

Czwartek: 10.00 – 13.00

Koszt wizyty:

konsultacja psychologiczna – 150 zł

psychoterapia – 130 zł

terapia rodzinna – 160 zł

terapia par – 160 zł

sesja terapeutyczna u pacjentki z bólem – 150 zł

opinia psychologiczna – 100 zł

konsultacja online – 150 zł

Rejestracja wizyt:

512 296 683

81 44 272 72

Wykształcenie:

od 2016 Profesjonalna Szkoła Psychoterapii, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, Integracyjne Szkolenie z Psychoterapii akredytowane przez: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

2014- 2019 – Studia doktoranckie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Psychologii Stosowanej.
Rozprawa doktorska pt: „Ocena stanu psychosomatycznego i zapotrzebowania na wsparcie u pacjentów onkologicznych”.

2008-2013 – Studia magisterskie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości.
Praca magisterska pt.: „Potraumatyczny rozwój i jego uwarunkowania u kobiet doświadczających choroby nowotworowej”.

 

Praktyki naukowe i wolontariaty:

2010- 2011 – Wolontariat w Stowarzyszeniu Wiosna- regularne, indywidualne zajęcia oraz spotkania z grupą dzieci objętych projektem w Szkole Podstawowej nr 46 im. Jana III Sobieskiego w Lublinie

2012 – Praktyki w Klinice Psychiatrii w Lublinie, Oddział Młodzieżowy (160h)

2013 – Wolontariat w Klinice Psychiatrii w Lublinie, Oddział Młodzieżowy (200h) (świadczenie czynności pomocniczych związanych z diagnostyką, pomocą psychologiczną, psychoedukacją, sporządzanie opinii psychologicznych na podstawie przeprowadzonych testów, prowadzenie zajęć i warsztatów dla pacjentów)

2011 i 2013 – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, indywidualne spotkania z pacjentami, prowadzenie badań naukowych

od 2014 związana z Gabinetem Terpa

Kursy:

2011 – Metody i techniki pracy z uczniem, Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka, Elementy komunikacji z osobami z uszkodzonym narządem słuchu

2012 – Praktyczne umiejętności posługiwania się metodą Rorschacha i Testem Rysunku Projekcyjnego, Utrata i żałoba w rodzinie, Kontakt z osobą chorą psychicznie i prowadzenie zajęć grupowych dla osób chorych psychicznie

2013 – Komunikacja interpersonalna, Komunikacja w związku kobieta- mężczyzna, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Interwencja kryzysowa, Wsparcie psychologiczne ofiary przestępstwa seksualnego

2014 – Szkolenie EEG biofeedback I i II stopień

2015 – Psychoonkologia w praktyce I i II stopień, Trening relaksacyjny, Trening autogenny J.H. Schultza

2016, 2017, 2018, 2019 – szkolenie z psychoterapii integracyjnej

2019 – Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS)

Stypendia:

2014-2018 – Stypendium projakościowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyznawane doktorantom o najlepszych wynikach

Prowadzone wykłady i ćwiczenia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie:

2013/2014 – Komunikacja interpersonalna

2014/2015 – Psychologia, Trening terapii grupowej, Interwencja kryzysowa

2015/2016 – Psychologia, Strategia i planowanie terapii uzależnień, Trening kontaktu terapeutycznego

2016/2017 – Psychologia, Psychologia społeczna

2017/2018 – Psychologia, Psychologia społeczna

Publikacje:

 1. Nadzieja podstawowa jako czynnik wpływający na rozwój po traumie u kobiet napromienianych z powodu choroby nowotworowej. (Basic hope as a factor affecting posttraumatic growth in women subject to radiation therapy for neoplastic disease.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Onkol. Radioter. 2014, 8 nr 1, s. 40-44.
 2. Aktualne problemy zdrowotne kobiet wieku menopauzalnego. KAROLINA KRYŚ-NOSZCZYK, DANUTA PODSTAWKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, KATARZYNA SIDOR, JOANNA MILANOWSKA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Higiena i środowisko a zdrowie człowieka. T. 1. Red. Andrzej Borzęcki. Lublin 2014, Norbertinum, s. 440-451.
 3. Psychological problems in cancer patients. (Problemy psychologiczne występujące w chorobie nowotworowej.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, ALEKSANDRA RUTKOWSKA, KATARZYNA SIDOR, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Onkol. Radioter. 2015, 9 nr 3 s. 23-27, 54-58.
 4. Posttraumatic growth in case of women treated with irradiation due to cancer. (Potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych napromienianiem z powodu choroby nowotworowej.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, WOJCIECH OTRĘBSKI, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Onkol. Radioter. 2015, 9 nr 1 s. 31-40.
 5. The relation between social support and posttraumatic growth in women treated for cancer. (Wsparcie społeczne a potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych z powodu choroby nowotworowej.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Med. Paliat. 2015 vol. 7 nr 2 s. 139-144.
 6. The influence of support on the quality of life of people taking care of Alzheimer patients. (Wpływ wsparcia na jakość życia osób sprawujących opiekę nad chorymi na alzheimera.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, KATARZYNA SIDOR, DANUTA PODSTAWKA, BARBARA WOLAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Med. Paliat. 2015 vol. 7 nr 4 s. 250-255.
 7. Ryzyko zespołu stresu pourazowego w zawodach medycznych. Model jakości życia zawodowego „Compassion Satisfaction & Compassion Fatique” według Beth Hudnall Stamm i Charlesa R. Figley. ALEKSANDRA RUTKOWSKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W:Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2015, s. 27-39.
 8. Styl życia osób z otyłością stosujących preparaty redukujące masę ciała – badania pilotażowe. KATARZYNA SIDOR, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, DANUTA PODSTAWKA, MARLENA GOZDUR, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2015, s. 208-222.
 9. Rola rehabilitacji w procesie powrotu do zdrowia. KATARZYNA SIDOR, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, WERONIKA KOŁTUN, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 158-170.
 10. Depresja wyzwaniem XXI wieku. URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, DANUTA PODSTAWKA, KATARZYNA SIDOR, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, KAROLINA KRYŚ-NOSZCZYK, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 122-133.
 11. Znaczenie czynników psychologicznych w terapii cukrzycy ciążowej – przegląd badań z lat 1989-2015. AGNIESZKA ROLIŃSKA, KATARZYNA SIDOR, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, TOMASZ GĘCA, WOJCIECH KWAŚNIEWSKI, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 21-32.
 12. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania nadwagi i otyłości. DANUTA PODSTAWKA, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, IZABELA BYLIŃSKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 33-45.
 13. Subiektywne wyobrażenie cech idealnego lekarza w opinii studentów kierunku lekarskiego. KATARZYNA SIDOR, AGNIESZKA ROLIŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, DANUTA PODSTAWKA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 184-193.
 14. Jak radzą sobie ze stresem kobiety, które w wyniku choroby nowotworowej doświadczyły potraumatycznego rozwoju. AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, KATARZYNA SIDOR, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 146-157.
 15. Hierarchia wartości i kryzys w wartościowaniu u studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. KATARZYNA SIDOR, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, DANUTA PODSTAWKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Ogólnopolska Konferencja : Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych. Lublin, 28.01.2016.
 16. Stress-coping strategies of women with cancer who experience posttraumatic growth. (Style radzenia sobie ze stresem u pacjentek doświadczających potraumatycznego rozwoju leczonych onkologicznie). AGNIESZKA MAZURKIEWICZ. Onkol. Radioter. 2017, 11 nr 4 s. 9-13, 39-44.
 17. To what extent are genetic and environmental factors linked with the development of posttraumatic stress disorder? (Udział czynników genetycznych i środowiskowych w rozwoju zespołu stresu pourazowego). DANUTA KRASOWSKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ. Post. Psychiatr. Neurol. 2018 t. 27 nr 1 s. 64-71.Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Newslettera Terpa Sp. z o. o. Sp. k. oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204).

Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego otrzymanego od nas e-maila lub kontaktując się z nami pod adresem osrodek@www.terpa.eu. Będziemy traktować Twoje informacje z szacunkiem. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności, odwiedź naszą stronę internetową. Klikając poniżej, zgadzasz się, że możemy przetwarzać twoje informacje zgodnie z tymi warunkami.