Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Immunolog, autor i współautor 469 publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF=288,205 wg J. Citation Raport i 512 doniesień zjazdowych. Łączna suma cytacji wg Web of Knowledge 1430 (bez autocytacji, indeks Hirscha=19). Łączna punktacja PW+PK wg. zasad KBN + MNiSW 3890. W czasopismach o zasięgu międzynarodowym indeksowanych w bazie PubMed opublikował 175 prac.

Wyniki swoich badan prezentował na ponad 120 kongresach i sympozjach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Występował jako invited speaker, a także prowadził sesje na kongresach międzynarodowych. Od 1999 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie immunologii klinicznej na obszarze województwa lubelskiego. Od 2014 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. W 2007 roku został powołany przez Minister Zdrowia na Członka Zespołu Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Zdrowotnych w dziedzinie immunologii klinicznej. W 2007 roku został powołany na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie immunologii klinicznej. Od 2011 roku jest Członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN. Od 2012 roku uczestniczy w pracach Zespołu Ekspertów Programów Ramowych Unii Europejskiej.

    Jest promotorem 30 zakończonych rozpraw doktorskich i 4 wszczętych przewodów doktorskich, 20 obronionych prac magisterskich. Był recenzentem 15 rozpraw habilitacyjnych, 6 dorobku na tytuł profesora, 38 prac doktorskich, 26 prac magisterskich, 30 projektów badawczych KBN. W ostatnich 5 latach współorganizatorem 11 sympozjów o zasięgu ogólnopolskim z udziałem gości zagranicznych. Wraz z zespołem siedmiokrotnie otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe.

1980        Dyplom ukończenia studiów AM w Lublinie
1984        Doktor nauk medycznych
1999        Doktor habilitowany w dziedzinie hematologii
2003        Tytuł profesora nauk medycznych

Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)

  • 1995 i 1996 Dania - dwukrotnie stypendium naukowe rządu duńskiego Klinika Hematologii Szpitala Harlev w Kopenhadze (łącznie 7 miesięcy)
  • 1998 Dania - Klinika Hematologii Szpitala Harlev w Kopenhadze, - visiting professor, 14 dni
  • 1995r Austria - Wiedeń- Ośrodek Aferez i Przeszczepiania Komórek Macierzystych Szpiku
  • (BMT Department University Hospital Vienna) - 14 dni
  • 2000 USA - staższkoleniowy w LSC Research Institute, w Bostonie,
  • 2002 Niemcy – Berlin Charite Humboldt University Medical School, tygodniowe szkolenie dotyczące procedury przygotowywania szczepionek przeciwnowotworowych w postaci stymulowanych komórek dendrytycznych stosowanych u chorych na czerniaka złośliwego
  • 2004 Niemcy – ULM Laboratorium Immunologii Nowotworów – Visiting Professor

 

Terminy przyjęć:
Poniedziałek: 16:30-20:00
Środa: 15:00-20:00
REJESTRACJI NA WIZYTY MOŻNA DOKONAĆ TYLKO TELEFONICZNIE (81 442 7272, 501 018 138)

1981-1983 studia doktoranckie w Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej w Lublinie

1982-1989   Asystent w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Lublinie

1989-1996  Adiunkt w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Lublinie

1996-1999 Adiunkt w Zakładzie Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie p.o. Kierownika

2003-2007 Profesor nadzwyczajny w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie

2006- nadal Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2010 – kierownik Poradni Immunologicznej oraz Oddziału Immunologii Klinicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w  Lublinie

1999- nadal Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat, z zaznaczeniem publikacji opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (aktualny „impact factor” i liczba cytowań poszczególnych publikacji)

1: Hus I, Podhorecka M, Bojarska-Junak A, Roliński J, Schmitt M, Sieklucka M, Wasik-Szczepanek E, Dmoszyńska A. The clinical significance of ZAP-70 and CD38 expression in B-cell chronic lymphocytic leukaemia. Ann Oncol. 2006;17(4):683-90 IF=5.179; liczba cytowań 28

2: Hus I, Roliński J, Tabarkiewicz J, Wojas K, Bojarska-Junak A, Greiner J, Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Schmitt M. Allogeneic dendritic cells pulsed with tumor lysates or apoptotic bodies as immunotherapy for patients with early-stage B-cell chronic lymphocytic leukemia. Leukemia. 2005;19(9):1621-7. IF=6,612; liczba cytowań 55

3: Giannopoulos K, Li L, Bojarska-Junak A, Rolinski J, Dmoszynska A, Hus I, Greiner J, Renner C, Döhner H, Schmitt M. Expression of RHAMM/CD168 and other tumor-associated antigens in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Int J Oncol. 2006;29 (1):95-103. IF=2,556; Liczba cytowań 24

4: Kieszko R, Krawczyk P, Chocholska S, Bojarska-Junak A, Jankowska O, Król A, Roliński J, Milanowski J. Tumor necrosis factor receptors (TNFRs) on T lymphocytes and soluble TNFRs in different clinical courses of sarcoidosis. Respir Med. 2007;101(3):645-54. IF= 1,663; Liczba cytowań 10

5: Li L, Giannopoulos K, Reinhardt P, Tabarkiewicz J, Schmitt A, Greiner J, Rolinski J, Hus I, Dmoszynska A, Wiesneth M, Schmitt M. Immunotherapy for patients with acute myeloid leukemia using autologous dendritic cells generated from leukemic blasts. Int J Oncol. 2006; 28(4):855-61. IF=2,556; liczba cytowań 35

6: Darmochwal-Kolarz D, Saito S, Rolinski J, Tabarkiewicz J, Kolarz B, Leszczynska-Gorzelak B, Oleszczuk J. Activated T lymphocytes in pre-eclampsia. Am J Reprod Immunol. 2007; 58(1):39-45.IF=2,130; liczba cytowań 15

7: Sasaki Y, Darmochwal-Kolarz D, Suzuki D, Sakai M, Ito M, Shima T, Shiozaki A, Rolinski J, Saito S. Proportion of peripheral blood and decidual CD4(+) CD25(bright) regulatory T cells in pre-eclampsia. Clin Exp Immunol. 2007;149(1):139-45.  IF=2,599;  liczba cytowań – 43

8: Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Bojarska-Junak A, Schmitt M, Roliński J. Expression of HLA-G in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). Folia Histochem Cytobiol. 2008; 46(4):457-60. IF=1,213;  Liczba cytowań 4

9: Pietrzak AT, Zalewska A, Chodorowska G, Krasowska D, Michalak-Stoma A, Nockowski P, Osemlak P, Paszkowski T, Roliński JM. Cytokines and anticytokines in psoriasis. Clin Chim Acta. 2008;394 (1-2):7-21. IF=2,960; liczba cytowań 30

10: Hus I, Schmitt M, Tabarkiewicz J, Radej S, Wojas K, Bojarska-Junak A, Schmitt A, Giannopoulos K, Dmoszyńska A, Roliński J. Vaccination of B-CLL patients with autologous dendritic cells can change the frequency of leukemia antigen-specific CD8+ T cells as well as CD4+CD25+FoxP3+ regulatory T cells toward an antileukemia response. Leukemia. 2008; 22(5): 1007-17. IF- 6,924, liczba cytowań – 18

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij