mgr Agnieszka Mazurkiewicz

Absolwentka psychologii KUL, terapeutka EEG biofeedback. Obecnie doktorantka studiów dziennych w Zakładzie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie gdzie wykłada psychologię dla przyszłych lekarzy i personelu medycznego. Uczestniczka szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje regularnej (1x w miesiącu) superwizji. Mama Aleksandry.
 
W Gabinetach Terpa prowadzi: konsultacje psychologiczne, psychoterapię, rehabilitację psychologiczną i terapię EEG biofeedback.

 

 

Wykształcenie:
2014 rozpoczęcie studiów doktoranckich, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Psychologii Stosowanej
2008-2013 studia magisterskie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości, praca magisterska pt.: „Potraumatyczny rozwój i jego uwarunkowania u kobiet doświadczających choroby nowotworowej”


Praktyki naukowe i wolontariaty:

2010- 2011 wolontariat w Stowarzyszeniu Wiosna- regularne, indywidualne zajęcia oraz spotkania z grupą dzieci objętych projektem w Szkole Podstawowej nr 46 im. Jana III Sobieskiego w Lublinie 

2012 praktyki w Klinice Psychiatrii w Lublinie, Oddział Młodzieżowy (160h)

2013 wolontariat w Klinice Psychiatrii w Lublinie, Oddział Młodzieżowy (200h) (świadczenie czynności pomocniczych związanych z diagnostyką, pomocą psychologiczną, psychoedukacją, sporządzanie opinii psychologicznych na podstawie przeprowadzonych testów, prowadzenie zajęć i warsztatów dla pacjentów)

2011 i 2013 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, indywidualne spotkania z pacjentami, prowadzenie badań naukowych

od 2014 związana z Gabinetem Terpa

Kursy:

2011 Metody i techniki pracy z uczniem, Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka, Elementy komunikacji z osobami z uszkodzonym narządem słuchu
2012 Praktyczne umiejętności posługiwania się metodą Rorschacha i Testem Rysunku Projekcyjnego, Utrata i żałoba w rodzinie, Kontakt z osobą chorą psychicznie i prowadzenie zajęć grupowych dla osób chorych psychicznie
2013 Komunikacja interpersonalna, Komunikacja w związku kobieta- mężczyzna, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Interwencja kryzysowa, Wsparcie psychologiczne ofiary przestępstwa seksualnego
2014 Szkolenie EEG biofeedback I i II stopień
2015 Psychoonkologia w praktyce I i II stopień, Trening relaksacyjny, Trening autogenny J.H. Schultza


Prowadzone wykłady i ćwiczenia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie:

2013/2014 Komunikacja interpersonalna
2014/2015 Psychologia, Trening terapii grupowej, Interwencja kryzysowa
2015/2016 Psychologia, Strategia i planowanie terapii uzależnień, Trening kontaktu terapeutycznego
2016/2017 Psychologia, Psychologia społeczna

 

 

1. Rola rehabilitacji w procesie powrotu do zdrowia. KATARZYNA SIDOR, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, WERONIKA KOŁTUN, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska.. Lublin 2016, s. 158-170. 

2. Depresja wyzwaniem XXI wieku. URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, DANUTA PODSTAWKA, KATARZYNA SIDOR, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, KAROLINA KRYŚ-NOSZCZYK, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska.. Lublin 2016, [b. wydaw.], s. 122-133. 

3. Znaczenie czynników psychologicznych w terapii cukrzycy ciążowej - przegląd badań z lat 1989-2015. AGNIESZKA ROLIŃSKA, KATARZYNA SIDOR, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, TOMASZ GĘCA, WOJCIECH KWAŚNIEWSKI, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska.. Lublin 2016, s. 21-32. 

4. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania nadwagi i otyłości. DANUTA PODSTAWKA, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, IZABELA BYLIŃSKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska.. Lublin 2016, s. 33-45. 

5. Subiektywne wyobrażenie cech idealnego lekarza w opinii studentów kierunku lekarskiego. KATARZYNA SIDOR, AGNIESZKA ROLIŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, DANUTA PODSTAWKA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 184-193. 

6. Jak radzą sobie ze stresem kobiety, które w wyniku choroby nowotworowej doświadczyły potraumatycznego rozwoju. AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, KATARZYNA SIDOR, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 146-157. 

7. Hierarchia wartości i kryzys w wartościowaniu u studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. KATARZYNA SIDOR, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, DANUTA PODSTAWKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Ogólnopolska Konferencja : Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych. Lublin, 28.01.2016. 

8. Psychological problems in cancer patients. (Problemy psychologiczne występujące w chorobie nowotworowej.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, ALEKSANDRA RUTKOWSKA, KATARZYNA SIDOR, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Onkol. Radioter. 2015 R. 9 nr 3 s. 23-27, 54-58.

9. Posttraumatic growth in case of women treated with irradiation due to cancer. (Potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych napromienianiem z powodu choroby nowotworowej.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, WOJCIECH OTRĘBSKI, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Onkol. Radioter. 2015 R. 9 nr 1 s. 31-40.

10. The relation between social support and posttraumatic growth in women treated for cancer. (Wsparcie społeczne a potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych z powodu choroby nowotworowej.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Med. Paliat. 2015 vol. 7 nr 2 s. 139-144.

11. The influence of support on the quality of life of people taking care of Alzheimer patients. (Wpływ wsparcia na jakość życia osób sprawujących opiekę nad chorymi na alzheimera.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, KATARZYNA SIDOR, DANUTA PODSTAWKA, BARBARA WOLAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Med. Paliat. 2015 vol. 7 nr 4 s. 250-255.

12. Ryzyko zespołu stresu pourazowego w zawodach medycznych. Model jakości życia zawodowego „Compassion Satisfaction & Compassion Fatique” według Beth Hudnall Stamm i Charlesa R. Figley. ALEKSANDRA RUTKOWSKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W:Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2015, s. 27-39.

13. Styl życia osób z otyłością stosujących preparaty redukujące masę ciała - badania pilotażowe. KATARZYNA SIDOR, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, DANUTA PODSTAWKA, MARLENA GOZDUR, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2015, s. 208-222.

14. Nadzieja podstawowa jako czynnik wpływający na rozwój po traumie u kobiet napromienianych z powodu choroby nowotworowej. (Basic hope as a factor affecting posttraumatic growth in women subject to radiation therapy for neoplastic disease.) AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Onkol. Radioter. 2014 R. 8 nr 1 s. 40-44. 

15. Aktualne problemy zdrowotne kobiet wieku menopauzalnego. KAROLINA KRYŚ-NOSZCZYK, DANUTA PODSTAWKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, URSZULA ŁOPUSZAŃSKA, AGNIESZKA MAZURKIEWICZ, KATARZYNA SIDOR, JOANNA MILANOWSKA, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Higiena i środowisko a zdrowie człowieka. T. 1. Red. Andrzej Borzęcki. Lublin 2014, Norbertinum, s. 440-451.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij